Infacol

Disclaimer

Ondanks het feit dat Infacol de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Infacol is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Infacol is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleend.

Infacol

Bij vastzittende lucht, buik- en darmkrampjes

Geschikt om vanaf de geboorte te gebruiken